Hoco 2k17…

Schoolweek drie was homecoming week. Elke dag kwamen mensen verkleed naar school. Op donderdag was een kampvuur, vrijdag was de homecoming football wedstrijd en zaterdag was de homecoming parade en dance.

Maandag was het thema: superhelden vs. superschurken. Het viel helaas erg tegen hoeveel mensen er verkleed waren. Een aantal leraren waren verkleed en een aantal studenten hadden een superman shirt aan. Er waren enkele studenten die echt hun best hadden gedaan. Ikzelf was niet verkleed omdat ik hier eerlijk gezegd al bang voor was. Maandag was tevens de dag dat Yann en ik voor de eerste keer met de schoolbus naar school gingen. We zaten met heel veel kleinere kinderen van de elementary school, een paar van de middle school en maar heel weinig van de high school.

Dinsdag was het thema: atleten vs. nerds. Ik zag mooi een kans om in m’n Ajax tenue naar school te gaan. Zo gezegd zo gedaan, ik zat de hele dag in mijn Ajax outfit op school.

Woensdag was het thema: rappers vs. rockers. Met Spaanse les had ik M&M’s gevuld met witte chocolade gewonnen. Het is echt jammer dat we die niet hebben in Nederland.

Donderdag was het thema: verleden vs. toekomst. Donderdag was ook de dag van het kampvuur. Wij (de seniors) moesten eerder op school zijn dan de rest. Eenmaal op school kreeg iedereen het senior pakket dat ze hadden besteld. Ik had niks besteld. Daarna hebben we een icecone gegeten. Voordat het vuur aangestoken werd liepen we allemaal met een kaars van de heuvel af richting de parkeerplaats waar het vuur zou zijn. Toen we beneden waren werd het vuur aangestoken en werden alle sporters van het footballteam, basketbalteam, volleybalteam, de cheerleaders en de tigerettes opgenoemd. Nadat alles was afgelopen waren we met een paar mensen van het voetbalteam naar Whataburger geweest.

Vrijdag was het thema: battle of the classes. Ook ditmaal was ik niet verkleed omdat ik (nog) geen senior shirt had. In de middag hadden we een pep rally. Dit was weer leuk om te zien. In de avond was de football wedstrijd. In de rust werden de homecoming prinsessen voorgesteld. Er worden vier homecoming prinsessen per grade uitgekozen doormiddel van stemmen. Helaas hadden we de wedstrijd verloren, ondanks dat iedereen dat al zag aankomen.

Zaterdag was de homecoming parade. Er gingen mensen op trailers door Silsbee, alle homecoming prinsessen hadden hun eigen voertuig. Iedereen gooide snoep vanaf de trailers. De mensen die niet op de trailers stonden, stonden allemaal langs de weg te kijken en snoep te vangen. Wij hadden behoorlijk veel snoep aan het einde van de parade. In de avond was de homecoming dance, hier waren we niet naartoe gegaan omdat we gingen kamperen bij Dam B.

Zondag en maandag hebben we gekampeerd in de motorhome bij Dam B. Dit was heel leuk. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven eekhoorn gegeten. Het was best lekker maar wel een beetje taai. Verder hebben we vuurtjes gestookt en eten erop klaargemaakt. Maandag hadden we eigenlijk school maar hier is de regel dat je twintig dagen in het schooljaar ‘gratis’ vrij kan nemen, dit was een van die dagen voor ons.

De rest van de week zijn we gewoon naar school geweest. Vrijdag hadden we vrij omdat het een docenten werkdag was. In de avonden hebben we veel boomstammen aan gestoken die we hadden omgezaagd, dit zorgde voor behoorlijk grote kampvuren.

De eerste periode van zes weken (het waren vier weken vanwege Harvey) in school zijn al voorbij, Halloween komt er bijna aan en het begint nu koeler te worden buiten. De tijd gaat snel.

Zie mijn instagram: @Samintohighschool voor de foto’s

Kind regards,

Sam

—————————-

School week three was homecoming. People were dressed as a theme every day of the week. There was a bonfire on Thursday, the football game was on Friday and the parade and the dance were on Saturday.

Monday’s theme was: superheroes vs. supervillians. There were less people dressed as what I expected. There were a few teachers and a few students who were wearing a superman shirt, but that was it. Monday, Yann and I went to school with the school bus for the first time. There were a lot of younger kids from the elementary school and the middle school in the bus.

Tuesday’s theme was: athletes vs. mathletes. This was a chance to wear my Ajax jersey to school. So I wore it all day.

Wednesday’s theme was: rappers vs. rockers. I had won M&M’s filled with white chocolate in Spanish class. It is a shame that we don’t have those in the Netherlands.

Thursday’s theme was: past vs. future. The bonfire was on Thursday. We (seniors) had to be in school earlier than the rest. When we were at school all the senior got their senior package they ordered. I did not order anything. We ate an icecone after everybody had their package. Before the fire was lit, we walked down the hill with candles in our hands towards the parking lot where the fire would be. Ater the fire was lit, all the sporters, cheerleaders and tigerettes were introduced to everybody. After all, we went to WHataburger with a few boys from the soccer team.

Friday’s theme was: battle of the classes. Yann and I were not dressed again because we did not have a senior shirt (yet). We had a pep rally in the afternoon. It was exciting to see.The football game was in the evening. All the homecoming princesses were introduced in the half time. There were four homecoming princesses for every grade. They were chosen by voting. Unfortunately, we lost the game.

The homecoming parade was on Saturday. Students and old students went on a on trailers through the city. All princesses had their own vehicle. The other people, who were not on a trailer, were watch ing the parade and catching candy. We catched a lot of candy. The homecoming dance was in the evening. We did not go there because we went camping at Dam B.

We went camping in the motorhome at Dam B on Sunday and Monday. It was really fun. I ate squirrel for the first time in my life. It was nice but a little bit though. We made fires and we cooked on them. We had school on Monday actually, but there is a rule here that you can take 20 days off from school without an excuse. This Monday was one of them for us.

It was jsut school the other days of the week. We were off from school on Friday because it was a teacher work day. We made a lot of bonfire from wood we cut in the park. The fires were pretty big.

The first period of six weeks (there were four) in school are already finished, Halloween is almost there and it is getting cooler outside. The time goes fast.

See my instagram: @Samintohighschool for the pictures

Kind regards,

Sam

Let’s go Tigers…

Na twee weken uitstel begon op maandag 11 september dan eindelijk de school. De routine zou eindelijk beginnen en iedereen zou het normale leven weer oppakken.

De eerste dag was behoorlijk veel wachten. We moesten ons eerst officieel aanmelden bij de school en daarna moesten we ons rooster samenstellen. Ik ben ondanks mijn leeftijd toch een senior. We konden uit heel veel vakken kiezen. Nadat we dat hadden gedaan kregen we een rondleiding van een andere student en konden we meteen beginnen met de lunch.

Alle dagen zijn van 08:55 tot 15:30 uur. Je hebt elke dag acht lesuren en elk vak is elke dag op hetzelfde lesuur. Mijn vakken zijn als volgt:

1. Intro to Culinairy Arts, oftewel kookles. We hebben helaas deze eerste twee weken alleen nog maar een keer muffins gemaakt.
2. U.S. History, de naam zegt het al: Amerikaanse geschiedenis.
3. Automotive Basics, ook hier zegt de naam het al: les over van alles over auto’s. Helaas mogen we niet zelf rijden.
4. English 3, Engelse les. We hebben niet veel gedaan behalve een boek gelezen in deze les.
5. Soccer Atletics, voetbalklas. In deze lessen gaan we drie keer per week het veld op en twee keer per week de gym in.
6. Business Information Management, dit is een klas waarbij werken met de computer in combinatie met business-achtige dingen.
7. Spanish 1, Spaanse les.
8. Principles of Architecture, werken met gereedschap.

Na de Thanksgiving break gaan we beginnen met de voetbaltrainingen na school. Na de kerstvakantie beginnen dan eindelijk de wedstrijden. Het seizoen duurt maar drie maanden: januari, februari en maart. In de maanden hebben we wel een gemiddelde van twee wedstrijden per week.

Vrijdag 15 september was er een pep rally op school. Een pep rally is op de vrijdagen dat het football team thuis speelt. De lesuren zijn iets korter en vanaf 14:45 tot 15:30 komen alle leerlingen en leraren bij elkaar in de gymzaal. De band speelt, de cheerleaders doen dansjes en iedereen schreeuwt. Dit alles om iedereen klaar de maken voor de voor de wedstrijd van de avond. Het was super leuk om te zien dat iedereen zo fanatiek was. Aanstaande vrijdag is er weer een pep rally.

Een ander groot verschil tussen de school hier en de school in Nederland is de lunch. Je kunt hier elke dag kiezen tussen nacho’s, hamburger of kipnuggets, een zelf samengesteld broodje of iets dat elke dag anders is. Dat kan van alles zijn en dat verschilt elke dag.

Na de football game tegen Jasper van 15 september zijn we naar ‘the lake house’ gegaan. Daar zijn we het hele weekend geweest. We hebben gevaren, gezwommen en we hebben met de tube en de knee boards achter de boot gehangen. Op zondag hebben we met familieleden van Kevin vis gegeten dat ze de dag ervoor hadden gevangen uit het meer.

De school is precies zoals je ziet in de films, het is echt super vet. Deze week is homecoming. De tijd gaat zo snel.

Zie mijn instagram: @Samintohighschool voor de foto’s

Kind regards,

Sam

————————————–

School started finally after two weeks of delay on September the 11th. The routine started and everybody picked ‘normal’ life up again.

We had to wait a lot the first day of school. First we had to apply us official in the school. When that was done we had to choose our classes and get our schedule. We could choose between a lot of different subjects. Despite my age I’m a senior. I’m very happy about that. We got a tour through the school by another student after we finished our schedule. The lunch started right after the tour.

Every school day is from 08:55 till 03:30. We’ve eight periods every day. Every subject is on the same period every day. The classes I have are:

1. Intro to Culinairy Arts, a.k.a. cooking class. We’ve only made muffins once.
2. U.S. History.
3. Automotive Basics, we’ll learn about the parts of a car.
4. English 3.
5. Soccer Atlethics. We practice three times on the field and two times in the gym every week in this class.
6. Business Information Management. We are working with the computer in combination with business in this class.
7. Spanish 1.
8. Principles of Architecture. We are learning how to work with tools.

The after school soccer practice will start after the Thanksgiving break. The games will start after the Christmas break. The soccer season is only three months: January, February and March. We’ve an avarage of two games a week in those months.

Friday 15th of September we had our first pep rally. A pep rally is every Friday when the football team plays a home game. The periods are shorter and from 02:45 till 03:30 everybody meets in the gym. The band plays music, the cheerleaders dance and everybody screams. It’s to prepare ourselves for the game of that night. It was excited to see that everybody was so fanatic. Next Friday there is a pep rally again.

Another big difference between the school here and the school in the Netherlands is the lunch. Here, we can choose between nacho’s, hamburger or chicken nuggets, a sandwich or something that is different every day.

We went to the lake after the football game against Jasper Friday the 15th. We stayed there the whole weekend. We rode the boat, we swam and we went with the tube and the knee boards behind the boat. We ate fish with some family members of Kevin on Sunday. It was very nice.

The school is exactly as what you see in the movies. Unfortunately, we don’t have lockers. This week is homecoming. The time flies.

See my instagram: @Samintohighschool for the pictures

Kind regards:

Sam

The first weeks of scho… Harvey

The first weeks of scho… Harvey

Huizen onderwater, straten blank, school twee weken uitgesteld. Dit alles als gevolg van: Hurricane Harvey. Ik ben hier nu een maand en ik heb al een mega ervaring op zak.

Zaterdag 26 augustus hadden we de eerste regen hier in Silsbee. Zondags hebben we in de ochtend een rondje gereden om te zien wat de schade was. Dit viel nog mee. In Houston stonden de snelwegen al onderwater rond deze tijd. Overdag hielden we het weerkanaal op de televisie goed in de gaten. Toen duidelijk werd dat Harvey ook echt onze kant op kwam stonden er flinke rijen voor de tankstations.

Ook maandag hadden we in de ochtend een rondje gereden door de buurt. Dit keer was duidelijk dat het heel veel had geregend, maar er was nog geen water in de huizen. Zelf hadden we in het trailerpark slootjes uitgegraven zodat het water makkelijker zijn weg kon vinden. Ondertussen kregen we te horen dat er geen school zou zijn tot 5 september, een extra week vrij dus.

Dinsdag zijn we weer in de ochtend een rondje wezen rijden. Dit keer viel het niet mee zoals de dagen ervoor. Zo reden we langs een RV park wat volledig onder water stond waar nog campers en caravans stonden. Ook de wegen waren op sommige gedeeltes onderwater. De regen werd steeds erger. Aan het begin van de avond kregen we een telefoontje van David, een vriend van Kevin en Zach, of we zandzakken konden brengen bij de ambulancepost omdat een meer ernaast dreigde te overstromen. Na twee truckladingen zandzakken te hebben getild in de stromende regen waren we kapot ’s avonds. Maar het was het waard want er was uiteindelijk geen schade daar.

Woensdags was ons ochtendrondje de heftigste. Een paar huizen hadden water tot aan het begin van het dak. Wegen waren volledig onderwater. Tankstations stonden onderwater. Je zag heel veel trucks met kleine bootjes erachter op weg om mensen uit hun huizen te halen.

Het gekke was dat donderdag de zon volop scheen en de lucht strak blauw was. Dit was goed want dan zou het water sneller dalen. Wij zijn heel goed uit de storm gekomen gelukkig. ’s Avonds viel de stroom uit. Het was niet zomaar een stroomstoring, maar liefst zes counties (een county is een groep van verschillende steden) hadden er last van.

De stroomstoring duurde tot zondag bij ons. Sommige gezinnen zaten nog langer zonder stroom. Die zondag hebben Zach en ik geholpen bij mensen om hun huis leeg te halen. Het was gek en heftig om te zien dat de muur gewoon weg was tot de hoogte waar het water was gekomen. Deze mensen zijn alles kwijt wat op hun beneden verdieping stond. Ondertussen was school weer een week uitgesteld. 11 september zou school dan eindelijk beginnen.

In deze vrije week zijn we een paar dagen naar het ‘Sam Rayburn’ meer geweest waar Kevin en Zach een huisje hebben. Verder hebben we nog gewerkt in het trailerpark en in de verschillende appartementen die zij hebben. Ook ben ik naar de eerste football game geweest van dit jaar tegen Newton. Dit was erg leuk om te zien hoe fanatiek iedereen is. Alles zag eruit als in de films: cheerleaders, een band, een opblaastijger waar de spelers doorheen renden het veld op.

Ondanks Harvey heb ik het ontzettend naar mijn zin. Het is misschien raar om te zeggen maar de laatste twee weken waren echt een hele grote ervaring. De school is deze week begonnen maar daar zal ik in mijn volgende post over vertellen. Deze post is een week te laat omdat, zoals je hierboven wel kunt lezen, het heel druk was en omdat we heel veel hebben gedaan.

Zie mijn instagram: @Samintohighschool voor de foto’s

Kind regards,

Sam

——————————

Houses flooded, highways flooded, first two weeks of school canceled. Tis all because of: hurricane Harvey. I’ve been here for a month now and it is already a big experience.

Saturday 26th of August, we had the first rain here in Silsbee. We’ve driven through the neighbourhood to see if there was any damage Sunday morning. It was not that bad. In Houston there was already water on the highway at this point. We’d the weather channel on the tv all day. When it was sure that Harvey was heading our way, the lines in front of the gasstation were pretty long.

We drove through the neighbourhood on Monday too. This time we could see that it had rained a lot, but there was no water in the houses yet. We digged ditches in the trailerpark so the water could find it’s way easier. This day they told us that the school was canceled until September the 5th, that meant one more week without school.

Tuesday morning we drove again through the neighbourhood. This time it was really bad. We drove by a RV park which was completely flooded. There were still motorhomes in the park. The highway was flooded too in some places. The rain got worse and worse. In the beginning of the evening we got a call from David, a friend from Kevin and Zach. He asked us to bring sand bags to an ambulancepost because there was a change that the lake next to it would flood. We were exhausted after carrying two truck loads full with sand bags in the rain in the evening. But it was worth it because they haven’t had any damage.

On Wednesday the water was the worst. A few houses had water up to the roof. Some roads were completely under water. Even gasstations were flooded. We saw a lot of trucks with small boats behind them on their way to get people out of their houses.

Thursday was crazy because the weather was great. The sky was blue and the sun was shining again. This was really good because the water would go away faster then. Fortunately, we came good out of the storm. In the evening we lost power. It was really big because six counties didn’t have power.

We didn’t have power until the next sunday. Some families didn’t have power for a longer time. Zach and I helped people to empty their house that Sunday. It was crazy to see that the walls were gone up to where the water was. These people lost everything what was on the main floor. This day we heard that school was canceled until Spetember the 11th.

We went to the lake for a few days that week. We worked in the trailerpark and in some appartments. I went to my first football game too. It was amazing to see how everybody is so fanatic. Everything looked like what you expect: cheerleaders, the band and a tiger which the player run through to come on the field.

Despite Harvey we have a lot of fun here. It’s maybe weird to say but the last two weeks were a big expierence for me. The school started last week but I’m going to tell about that in my next post. This post is this late because we’re doing a lot of fun stuff so I’m really busy. I’m sorrt for that.

See my instagram: @Samintohighschool for the pictures

Kind regards,

Sam

Houston… Silsbee… New Orleans… Destin…

Lieve mensen,

De eerste twee weken in het zuiden van de VS zijn al bijna verstreken. De aankomst in Houston was top. Kevin, Zach en Yann stonden bij de bagageband op mij te wachten. We zijn meteen wezen eten in een visrestaurant. Het hotel waar we sliepen was super en bevond zich boven een mall (een groot winkelcentrum). ’s Ochtends hebben we in de mall ontbeten en hebben we nog even rond gelopen. In het begin van de middag zijn we richting Silsbee gereden.

Eenmaal in Silsbee aangekomen, maandag, hebben we een rondleiding gekregen door het huis. De dagen daarna hebben we wat gewerkt in het stacaravanpark, zijn we naar de sportschool geweest, zijn we door de buurt gereden en hebben we gezwommen.

Vrijdag zijn Kevin, Yann en ik aan het einde van de middag dan eindelijk vertrokken richting Destin, Florida! In de ochtend hebben we onze spullen gepakt en de motorhome klaar gemaakt. De eerste nacht zijn we gestopt op een parkeerplaats.

In de ochtend van dag twee van onze trip kregen Yann en ik de keuze of we via New Orleans wilden rijden, of rechtstreeks richting Florida. Omdat dit natuurlijk super vet is kozen wij voor een omweg via New Orleans. Na een uurtje rijden kwamen we aan in New Orleans, we parkeerde de motorhome in een RV-park en we zijn te voet het centrum in gelopen op zoek naar een ontbijt. Na het ontbijt hebben we nog een stuk gelopen door het centrum. Onder andere kwamen we langs het Jackson Square. Dit is een park met in het midden een standbeeld van Andrew Jackson. Er was mega veel politie omdat mensen het standbeeld neer wilde halen en het park was daarom ook afgesloten. We waren in het begin van de middag weer terug gegaan naar het RV-park omdat het zo heet was buiten. In het RV-park hebben we de rest van de middag aan het zwembad gelegen. ’s Avonds zijn we het centrum weer in gegaan voor het diner.

Zondag zijn we vroeg op de fiets weer de stad in gegaan voor een ontbijt. Na het ontbijt hebben we nog wat rond gefietst, daarna zijn we terug gegaan naar het RV-park en hebben we de motorhome klaar gemaakt om onze weg te vervolgen. Onderweg richting Florida zijn we die dag door Louisiana, Mississippi en Alabama gereden. Hiermee staat mijn statenteller nu op zes (New York, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida). In Destin aangekomen hebben we de motorhome weer geparkeerd en zijn we richting het strand gelopen. Na het strand hadden we nog aan het zwembad gelegen, maar omdat het al laat was gingen we al gauw richting de motorhome.

Dag vier van de trip begonnen we met een ontbijt bij Waffle House, de naam zegt het al, een restaurant waar je waffels kunt eten. Na het ontbijt zijn we naar het strand gegaan. Al gauw kwam er een mevrouw met speciale bril voor de solar eclips zodat we die konden zien. Deze eclips komt maar eens in de honderd jaar voor. Na het strand waren we weer even naar het zwembad geweest. In de avond hebben we zelf hamburgers gemaakt.

Dinsdag zijn we weer richting het strand gegaan. ’s Middags hebben we een stuk gefietst door Destin. ’s Avonds hebben we gegeten bij Outback Steakhouse.

Woensdag was de laatste dag in Destin. ’s Ochtends hadden we ontbeten bij Cracker Barrel Old Country Store. Daarna zijn we met de motorhome richting een heel mooi strandje gereden. Hier hebben we de hele dag gezeten tot een uur of vier. Toen hebben we gedoucht en zijn we onze terugreis begonnen. In de avond hebben we gegeten bij een Italiaans wegrestaurant en daarna zijn we gestopt op een parkeerplaats voor de nacht.

Donderdag zijn we optijd weer vertrokken. Eenmaal thuis hebben we alles opgeruimd en de motorhome gewassen.

Al met al was het een top trip! Laat school maar beginnen.

Zie mijn instagram: @Samintohighschool voor de foto’s

Kind regards,

Sam

——————————

Dear everyone,

The first two weeks in the South of the US are almost over. The arrival in Houston was great. Kevin, Zach and Yann were waiting for me at the luggage drop. Immediately after I got my luggage we went to a seafood restaurant. The hotel where we stayed was nice and was above a big mall. We ate breakfast and we shopped at the mall in the morning. We drove to Silsbee in de afternoon.

When we got in Silsbee on Monday, Yann and I were introduced to the house. We worked in the trailer park, went to the gym, drove through the area and we swam the days after our arrival.

Kevin, Yann and I finally left on Friday for our trip to Destin, Florida! We packed our bags and made the motorhome ready in de morning. We left in the afternoon. We slept at a parking place the first night.

Yann and I got the choice if we wanted to make a detour to New Orleans or if we wanted to drive straight to Destin. Because this is so nice we chose for New Orleans for sure. After an one hour drive we arrived in New Orleans, we parked the motorhome at a RV park and we went into the centre of New Orleans searching for some breakfast. After the breakfast we walked through the centre. We walked by the Jackson Square. The was a lot of police there because people wanted to take de statue of Andrew Jackson down. It was very hot in New Orleans so we went back to the RV park in the beginning of the afternoon. We went to the pool the rest of the day. In the evening we went back to the centre for diner.

Sunday morning we biked to the centre for breakfast. We went back to the RV park and made the motorhome ready for the continuation of our trip. On our way that day we drove through Louisiana, Mississippi and Alabama. When we arrived in Destin, we’ve parked the motorhome and we went to the beach. We went back to the motorhome fast because it was already late.

We had breakfast at the Waffle House at day four. After breakfast we went to the beach again. There was a women who borrowed us here special glasses for the solar eclips. The eclips is once in a hundred years. That was very special. We ate self made burgers in the evening.

We went to the beach again on Tuesday. We biked through Destin in the afternoon. We had dinner at Outback Steakhouse.

Wednesday was our last day in Destin. We had breakfast at Cracker Barrel Old Country Store. AFter breakfast we drove to a really nice beach with the motorhome. We’ve been there until 4 ‘o clock. After that we showered and we started our way to home. We ate at an Intalian restaurant that evening.

We started driving early on Thursday. Once home we cleaned up our stuff and we washed the motorhome.

In short, it was an amazing trip! Let the school begin.

See my instagram: @Samintohighschool for the pictures.

Kind regards,
Sam

New York you’re amazing!

Dear everyone,

Daar is hij dan.. mijn eerste post vanuit de USA! Ik zit nu op La Guardia Airport te wachten op mijn vlucht naar Houston. Mijn vlucht is pas om 15:13, het is nu 10:06. Ik ben helaas de enige met zo een late vlucht.

Maar goed, nu over wat al geweest is. Onze (Jada, Stijn en ik) vluchten ging voorspoedig en waren wat mij betreft goed te doen. In de vlucht van Amsterdam naar Detroit kregen we pancakes, yoghurt, crackertjes en fruit als ontbijt. Later in de vlucht kregen we ook nog een ‘Italiaanse’ wrap. Zelfs in de tweede vlucht, die maar 1 uur en 53 minuten duurde, kregen we drinken en nootjes. Het wachten voor de paspoortcontrole duurde erg lang, maar toen wij daar eenmaal door waren lag onze bagage al klaar op de band. Toen wij ons eenmaal bij de Into groep hadden gevoegd moesten we nog wel 1,5 uur wachten op andere studenten. Onze groep bestond uit 30 mensen uit Duitsland, 9 mensen uit Zwitserland, 3 uit Denemarken, 3 uit Nederland, 2 uit Oostenrijk en 1 uit Spanje.

Deze 49 studenten werden, eenmaal gesetteld in het hostel, opgedeeld in 3 groepen. Twee Duitse groepen en één internationale groep (de Oostenrijkse zaten bij de Duitsers). Ik zat op een kamer met Stijn (Nederland), Loris (Zwitserland), Bertram (Denemarken) en Pablo (Spanje). Echt een super groep, het was super gezellig! Al snel hingen er foto’s op de deur van ons vijven en van een slapende Bertram. In de avonden speelde we tafeltennis of we poolden.

De eerste dag in New York was erg druk. Allereerst waren we, met de metro, naar Times Square geweest. We kregen veel vrije tijd daar dus we konden er veel zien. We zijn bijvoorbeeld de M&M store in geweest. Drie verdiepingen met alleen maar spullen van M&M’s. Ook zijn we de Disney store in geweest (de liedjes die daar gedraaid werden zitten nog steeds in mijn hoofd). Op Times Square was zelfs een kerstmis store (!!!). Ik heb hier ook mijn eerste hotdog gegeten. Vanaf Times Square zijn we naar Grand Central Station gelopen. Dit was ook erg indrukwekkend, wat een mega station. In de Apple store daar heb ik een Amerikaanse adapter gekocht voor mijn Iphone. Vanaf Grand Central Station zijn we weer verder gelopen naar de Rockefeller Center. Daar zijn we naar boven gegaan naar de Top of the Rock. Wat een uitzicht heb je daar! Geweldig. Na de Top of the Rock zijn we naar T. G. I. Friday, een fastfood restaurant, gegaan. Daar heb ik mijn eerste burger gegeten, ook deze was erg lekker. Na T. G. I. F. zijn we naar het einde van de 5th Avenue gelopen. Onderweg kwamen we langs St. Parick Catherdral waar we nog even naar binnen mochten. Op 5th Avenue zijn we naar Holister en Abercrombie geweest, verder hebben we wat rondgehangen in de buurt. We zijn ook de Trump Tower in geweest. We moesten verzamelen voor het hotel van de film Home Alone. Omdat we te vroeg waren zijn we daar ook nog even naar binnen gelopen. Toen iedereen compleet was hebben we een wandeling gemaakt door Central Park. Op de helft van de wandeling kon je kiezen of je verder liep of dat je met de metro ging voor het vervolg van de weg. Wij (de jongens) kozen voor lopen, dus wij hebben verder gewandeld door Central Park. In het hostel aangekomen moesten we al met 20 minuten in de eetzaal zijn dus we hadden geen tijd meer om iets te doen. Na het eten moesten we naar onze groep en hadden we het over wat we gingen doen. Daarna hebben we nog even gepoold en zijn we naar bed gegaan want iedereen was gesloopt.

Dag twee was net zo druk als dag één. Vroeg op want we moesten op tijd richting Battery Park. In Battery Park was een Tweede Wereld oorlog monument en de ferry richting Lady Liberty vertrok daar. Met die ferry gingen we richting het vrijheidsbeeld. We konden rondlopen op het eiland waar het vrijheidsbeeld op stond. Ze was een stuk kleiner dan ik had gedacht. Terug op het vaste land zijn we naar Wallstreet gelopen, langs de Trinity chruch naar Zucottie Park. Daar hebben we een burrito met nacho’s gegeten. Na Zucotti Park zijn we naar Ground Zero geweest, het monument voor 9/11. Dit was erg indrukwekkend en ik vind dit echt een heel mooi monument. Na het 9/11 monument zijn we naar het Ocolus geweest. Dat is een nieuw gebouw dat lijkt op het skelet van een vis. Binnen in zit een heel groot winkelcentrum. Na Ocolus zijn we naar China Town en Little Italy gelopen. Daar kregen we veel vrije tijd dus we hadden een ijsje gehaald in Little Italy. Ik vond het leuk om gezien te hebben maar alles zag er een beetje hetzelfde uit in China Town en Little Italy. Vanaf China Town zijn we met de metro naar het hostel gegaan en hebben we gegeten. Na het eten zijn we naar Dunkin’ Donuts en Starbucks geweest.

Voor dag drie kregen we twee opties. Optie één was naar Coney Island en Luna Park. Optie twee was naar Brooklyn, de Brooklyn Bridge, Chelsea Market, High Line Park en daarna mocht je kiezen of je wilde shoppen of naar en museum wilde. Ik heb gekozen voor optie twee omdat ik liever meer van New York wilde zien en niet per se op een strand wilde hangen. We zijn in de ochtend weer op tijd weggegaan en we hebben de metro richting Brooklyn gepakt. We hebben een stukje in Brooklyn gewandeld langs de Manhattan Bridge richting de Brooklyn Bridge. Eenmaal over de brug gingen we richting Chelsea Market. Daar hebben we geluncht bij een burgertent. Na de lunch zijn we over High Line Park gelopen. High Line Park is een park op een oud treinspoor. Het treinspoor was niet op de grond maar hoog tussen de gebouwen door gebouwd dus dit was erg leuk. Ondanks dat het erg druk was, was het erg rustig in het park. Ik vond het park erg leuk. Na High Line Park had je de keuze of je wilde shoppen of dat je naar een museum wilde. Ik koos voor museum samen met de jongens en twee Duitse meisjes. We konden kiezen tussen het moderne kunst museum of het National History science museum. We gingen naar de tweede. Er waren dinosaurus skeletten en veel opgezetten dieren. Ook was er een korte film over de oerknal. Het was erg eluk om een keer gezien te hebben. Na het museum zijn we terug naar het hostel gelopen door Central Park. Bij het hostel gingen we vrij snel eten en hebben we daarna getafeltennist en gepoold. Daarna hebben ik mn spullen gepakt.

Vanochtend moest ik om 08:15 buiten staan dus het was weer vroeg uit m’n bed. Ik moest met de tweede (en laatste) bus mee die al vertrok om 08:30. Om 09:00 waren we op het vliegveld terwijl mijn vlucht pas gaat om 15:13. Ik ben helaas de enigste met zo een late vlucht.

Zie mijn Instagram: @Samintohighschool voor de foto’s

Kind regards,
Sam

Ps: Sorry dat ik deze post nu pas plaats.

———————————————————————————————————–

Dear everyone,

There it is… my first post out of the US! I’m at La Guardia Airport right now, waiting for my flight to Houston. My flight is at 3:13pm, it’s 10:06am. Too bad, I’m the only one with a late flight like that.

Alright, let’s talk about what already happened. Our (Jada, Stijn and me) flight went really well. At the flight from Amsterdam to Detroit got some pancakes, yoghurt, crackers and fruit for breakfast. We got some ‘Italian’ wrap later on that flight. Even at the second flight, which duration was just 1 hour and 53 minutes, we got something to drink and some almonds. We had to wait quite long for the passport control, but when we passed that our luggage was already there. When we were added to the Into group we had to wait for another 1,5 hour. There were 30 people from Germany, 9 from Swiss, 3 from Denmark, 3 from Holland, 2 from Austria and 1 from Spain.

Once we were settled in the hostel these 49 students were separated in three groups. Two German groups and one international group (the two Austrians were in the German group). I was in a room with Stijn (Dutch), Loris (Swiss), Bertram (Danish) and Pablo (Spanish). Is was an amazing group, we had a lot of fun! In a few times there were pictures on the door with us five on it, even two with a sleeping Bertram on it. We played a lot of pingpong and biljart in the evenings.

The first day in New York was really busy. As first, we went to Time Square by subway. We got a lot of free time there so we could see a lot. We went into the M&M store for example. Three floors full with M&M stuff. We went to the Disney store as well (the songs are still in my head). There was even a Christmas store on Times Square (!!!). I ate my first hotdog here too. We walked from Times Square to Grand Central Station. I was really impressed about how big this station was. In the Apple store at the station I bought an American adapter for my Iphone. We walked from the Grand Central Station towards the Rockefeller Center. We went up to the Top of the Rock. The view was amazing! After the Top of the Rock we went to T.G.I. Friday, a fastfood restaurant. I ate my first burger there, it was nice. After T.G.I.F we walked up to the end of the 5th Avenue. We went into St. Patricks Cathedral for a few minutes. On the 5th Avenue we went to Holister and Abercrombie, further we walked around there. We also went in the Trump Tower. We had to gather in front of the hotel from the Home Alone movies. Because we were early we walked in there too. When everyone got there we walked through Central Park. At the middle of the walk we had to chose if we either go with the subway or walk more through Central Park. We (the boys) chose to walk. When we arrived at the hostel we had to be in the ballroom in 20 minutes so we didn’t have time to do something. After dinner we played biljart and went to bed because everyone was really tired.

Day two was as busy as day one. We had to get up early because we had to be in Battery Park on time. In Battery there was a Second World War memorial. There also was a ferry to Lady Liberty. We took the ferry heading to the Statue of Liberty. We could walk around on the Island where it stands on. It was a lot smaller than I thought before. Back on the land we walked to Wallstreet, along the Trinity church to Zucottie Park. There we ate a burrito with nachos. After Zucottie Park we went to Ground Zero, the memorial of 9/11. I was really impressed and I think this is a beautiful memorial. After the memorial we went to the Ocolus. The Ocolus is a new building that looks like the bones of a fish. There is a big mall inside. After the Ocolus we went to China Town and Little Italy. We’ve got a lot of free time there so we went into Little Italy to get a gelato. It was nice to see but all the streets were pretty the same. `from China Town we went to the hostel by subway. After dinner we went to Dunkin’ Donuts and Starbucks.

For day three there were two options. Option one was Coney Island and Luna Park. Option two was Brooklyn, Brooklyn Bridge, Chelsea Market, High Line Park and after that you could chose between shopping or going to a museum. I chose option two because I wanted to see more of New York. We went out early that morning. We took the subway going to Brooklyn. We walked along the Manhattan Bridge on to the Brooklyn Bridge. When we passed the Brooklyn Bridge we went to the Chelsea Market. We’ve lunched there at a burger restaurant. After lunch we went to the High Line Park. High Line Park is a park on an old railway. The railway wasn’t on the ground but high between the buildings so that was nice. Despite that it was very busy, it felt really quite in the park. I liked High Line Park. After High Line Park you had to choose between shopping or going to a museum. I chose going to a museum with the boys and two German girls. We could chose between the modern art museum or the National History science museum. We chose the second one. There were dinosaurs skeletons and a lot of stuffed animals. There was also a short movie about the big bang of earth. It was fun to see it once. After the museum we walked through Central Park back to the hostel. We had dinner and after that we played pool and pingpong. After that I packed my bag.

This morning I had to be out side at 8.15 am so we had to get up early again. I was in the second (and last) bus we left at 8.30. At 9 o’ clock we were at the airport while my flight is at 3.13 pm. Too bad, I’m the only one with a late flight like that.

See my Instagram: @Samintohighschool for the pictures.

Kind regards,
Sam

Ps: I’m sorry I’ve placed this post so late.

A trip to…

Lieve mensen,

Wat gaat de tijd toch snel. Overmorgen nog maar twee maanden te gaan.
Afgelopen weekend was ik naar het PDS in Soest. PDS staat voor Pre Departure Seminar, oftewel het voorbereidingsweekend georganiseerd door Into. In dit weekend heb ik de andere studenten ontmoet die ook hetzelfde programma gaan volgen aankomend jaar. In dit weekend hebben we veel activiteiten gedaan en veel informatie gekregen. Het was super leuk en gezellig.

9 augustus is dan toch echt de dag dat ik afreis naar de USA. Eerst zou ik 16 augustus vliegen, maar Kevin en Zach vroegen of het mogelijk was dat ik eerder zou kunnen komen zodat we nog op vakantie konden voordat de school daar begon. In het weekend heb ik dit aangegeven bij Into en vandaag kreeg ik de bevestiging dat ik inderdaad een week eerder kan vertrekken.

Zoals het nu gepland staat vlieg ik woensdag 9 augustus om 08:10 uur vanaf Amsterdam Schiphol richting Metropolitan Wayne County, Detroit. In Detroit zal ik de overstap maken naar het vliegtuig dat ons brengt naar Newark Liberty International Airport, New York. Hier zal ik om 14:18 uur lokale tijd aankomen. Ik blijf vier dagen in New York. Ik vlieg al deze vluchten met Delta Air Lines. Zondag 13 augustus kom ik om 18:25 uur lokale tijd dan eindelijk aan op George Bush Intercontinental Airport, Houston. Vanaf dan zal mijn jaar in Texas eindelijk beginnen!

Kind regards,
Sam

Dit is George Bush Intercontinental Airport. Het vliegveld in Houston waar ik aankom.

Delta Airlines. De maatschappij waarmee ik vlieg.

Three months to go…

Lieve mensen,

Nog maar drie maanden te gaan voordat ik zal vertrekken naar Silsbee, Texas. Naarmate de tijd vordert worden dingen steeds duidelijker en/of zekerder. Zo ben ik een paar weken geleden aangenomen op de plaatselijke high school van Silsbee, Silsbee High School. De vakken die ik ga volgen kies ik pas als ik in The States ben. Hetzelfde geldt voor de sport die ik ga doen.

Kevin en Zach hebben nu ook een tweede student gekozen. Yann Maocec, een jongen van 16 uit Frankrijk. Ik heb nog geen contact met hem gehad en dit is de enige informatie die ik over hem heb.

Maar nu eerst focussen op mijn examen hier ;).

Kind regards,

Sam

Dit is Silsbee High School.

Dit is het logo van de Silsbee Tigers. De sportclubs van de school.

Yes, chosen!

Lieve mensen,

Zoals vele van jullie weten ga ik in het schooljaar 2017-2018 naar Amerika. Dit is het blog waar ik jullie op de hoogte houd van alles wat ik doe of beleef in ‘The States’. De afgelopen weken waren erg raar. Eind februari heb ik mijn papieren ingeleverd bij Into High School, de organisatie waarmee ik naar Amerika ga. Die hebben dit, samen met mijn filmpje, doorgestuurd naar hun Amerikaanse partnermaatschappij.

17 Maart werd ik in één van mijn tussenuren gebeld door mama dat ik was uitgekozen!! Zach en Kevin uit Silsbee, Texas waren geïnteresseerd. Ze hebben drie kinderen. Twee meisjes Kallie (10) en Hannah (18) en één jongen James (17). Ook zullen zij nog een tweede exchange student in huis nemen volgend jaar, Ze weten nog niet wie. We zullen dus met z’n zevenen zijn.

Ik zal waarschijnlijk naar de plaatselijke high school van Silsbee gaan en ik vertrek ergens tussen 2 en 16 Augustus. Als ik meer weet zal ik het plaatsen op dit blog!

Kind regards,

Sam

Ps: dit is de link naar mijn filmpje: Sam Amerika